Nadelen van Spouwmuurisolatie

Spouwmuurisolatie kan in de meeste gevallen worden toegepast, toch zijn er enkele situaties waarin het wordt afgeraden om de spouw te isoleren. Onderstaand vindt U enkele voorbeelden:

Spouwmuurvervuiling

Het aanbrengen van spouwmuurisolatie in een vervuilde spouw raden wij af. Het risico bestaat dat er condensatie aan de binnenmuur ontstaat waardoor schimmelvorming kan optreden. Om deze reden zal onze adviseur eerst een grondig onderzoek uitvoeren om te bepalen of er spouwvervuiling aanwezig is. Spouwvervuiling is vaak ontstaan tijdens de bouw of bij verbouwingen waarin puinresten in de spouwmuur terecht zijn gekomen. 

Bent u toch van plan om spouwmuurisolatie toe te passen dan zal eerst de vervuiling uit de spouw verwijderd moeten worden. Dit kan door enkele gevelstenen uit de buitenmuur te verwijderen waardoor er ruimte omstaat om de spouwvervuiling met de hand te verwijderen. Isolatie.BE kan dit voor U verzorgen. 

Spouwmuurvervuiling

Cementbaarden

Het kan voorkomen dat er cementbaarden (cementresten die tijdens het metselen in de spouwmuur in zijn gedrukt) van de buitenmuur contact maken met de binnenmuur. Ook in deze situatie ontstaan er kleine koude bruggen waardoor er oppervlakte -  condensatie kan ontstaan aan de binnenmuur met als gevolg schimmelvorming. In het geval dat er veel contactvlakken zijn tussen binnen - en buitenmuur raden wij het af om spouwmuurisolatie toe te passen. Is dit in mindere maten aanwezig dan kunnen wij deze tijdens de uitvoering verwijderen. Onze adviseur kan dit het beste voor u beoordelen. 

De buitenmuur

Bepaalde steensoorten vragen door hun specifieke karakter een aangepast advies.

Bepaalde types betonsteen of MBI steen hebben een zeer open structuur waardoor grote hoeveelheden regenwater bij zware regenval gecombineerd met wind gemakkelijk door kunnen slaan tot tegen het binnenspouwblad. Bij een dergelijke constructie is het niet aangewezen om de spouw te vullen met isolatiemateriaal doordat het uitdrogen van het buitengevelblad hierdoor wordt vertraagd. 

Strengpers of verblendsteenstrengperssteen

 

Deze steen kan extra gevoelig zijn voor vorstschade.

Helaas zijn er in het verleden strengpersstenen in gevelmetselwerk toegepast die onvoldoende vorstbestand waren.

Vorstschade wordt veroorzaakt doordat na een natte periode in de winter onvoldoende droging optreedt waarna bij vorst het aanwezige vocht bevriest en de steen in lagen basten gaat vertonen. Doordat isolatie in de spouw de warmte vanuit de woning welke mee bijdraagt tot het uitdrogen van het buitenspouwblad tegenhoudt  zal er nadien extra kans op vorstschade ontstaan.

Buitengevels opgetrokken uit strengperstenen dienen bij voorkeur geïsoleerd te worden langs de buitenzijde en nadien te worden afgewerkt met een waterdichte laag zoals crepy.

Tevens dient de aanwezige vorstschade indien deze ernstig is eerst te worden hersteld.


 

 Vorstschade gevel

Geglazuurde stenen

Stenen en gevels kunnen zijn afgewerkt met een glazuurlaag vanuit de fabriek of voorzien van een verflaag. Hiervoor geldt in beide situaties bij de opname een extra punt van aandacht. Onder normale omstandigheden is er sprake van een damptransport vanuit de woning naar de buitenlucht. Het aangebrachte glazuur is echter in hoge mate dampdicht door de dampremmende werking kan er vochtophoping plaatsvinden direct achter de glazuurlaag. Bij vorst zal dit vocht uitzetten en de glazuurlaag van de oppervlakte van de steen drukken. Dat dit optisch zeer ongewenst is mag duidelijk zijn. Herstel is alleen mogelijk door de steen te vervangen.

Geglazuurde geveldelen worden daarom onder geen enkele voorwaarde voorzien van na-isolatie!

Geschilderde gevels

Gevelstenen worden soms om esthetische redenen voorzien van een verflaag. Sommige in het verleden gebruikte verfsoorten zijn dampdicht. Hierbij kan, in het geval er spouwmuurisolatie wordt aangebracht, hetzelfde verschijnsel optreden als bij geglazuurde stenen. De meest gebruikte verfsoorten zijn momenteel echter damp-open waardoor er geen extra bevochtiging in de steen zal optreden. Dergelijke gevels zijn goed te voorzien van na-isolatie en in tegenstelling tot geglazuurde stenen zijn geverfde gevels met een geringe vorstschade bij te werken door het aanbrengen van een nieuwe verflaag.

Geschilderde gevel

Wilt u precies weten of spouwmuurisolatie toegepast kan worden bij uw woning, maak dan een afspraak met één van de deskundige adviseurs van Isolatie.BE via het contactformulier. Eén van onze medewerkers neemt dan contact met u op voor het inplannen van een afspraak. De kosten van het adviesgesprek, inclusief bouwkundig onderzoek kosten u niets!