Waarom isoleren?

Comfort
Uw huiselijk comfort begint bij isolatie. Het na-isoleren van vloer, gevels en dak zorgt ervoor dat de temperatuur van deze onderdelen enkele graden warmer wordt. Koude voeten, tocht en vocht behoren in een goed geïsoleerde woning tot het verleden. Een ander bijkomend voordeel is dat isolatie geluiden van buitenaf absorbeert. Zo wordt uw woning niet alleen warmer, maar ook stiller. Het gevolg? Stijging van het (woon) comfort.

Gezondheid
Vocht in wanden van de woning vormt een risico voor de gezondheid van bewoners. Het gevolg is het ontstaan van schimmels en huisstofmijten. Het zijn deze beestjes die allergische stoffen (allergenen) verspreiden. Is de woning niet geïsoleerd, dan bestaat de kans dat de warme binnenlucht gaat condenseren. Het gevolg? Vochtige wanden. Ditzelfde effect ontstaat ook wanneer een koud glas wijn wordt ingeschonken. Aan de buitenzijde van het glas zijn dan direct de druppeltjes zichtbaar. Met isolatie worden de wanden warmer. Dit positieve effect voorkomt dat de warme lucht in de woning gaat condenseren op de wanden. Voorkomt u vocht in de wanden, dan is er geen voedingbodem meer voor huismijt en schimmels.

Besparing
Isoleren levert u veel op. De afgelopen 10 jaar steeg de energieprijs jaarlijks gemiddeld met 10%. Door toenemende vraag, verdere groei van de wereldbevolking en steeds groter wordende schaarste aan de aanbodzijde zal de energieprijs in de toekomst blijven stijgen. Dit betekent dat isoleren u meer geld oplevert dan de rente op de bank! Een dubbel voordeel dus. Met isoleren bespaart u direct.

De investering die gepaard gaat het met isoleren van uw woning verhoogt de woningwaarde. Een geïsoleerde woning levert bij verkoop meer op dan een ongeïsoleerde woning. Volgens Bureau Waardebepaling Onroerende Zaken is dit onderzocht. Zeker met de stijgende energielasten in de toekomst zal de woningwaarde van een geïsoleerde woning alleen nog maar toenemen. Nog een extra voordeel dus.

Milieu
Ons leefmilieu is de voedingsbodem van ons bestaan. Zorgvuldig hiermee omgaan is van levensbelang. Door te investeren in energiebesparing levert u een zeer belangrijke bijdrage aan het behoud van ons leefmilieu. Niet alleen wij allen, maar ook toekomstige generaties profiteren hiervan.